-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวาน้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวาน้อย

รหัสโรงเรียน : 540477

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 210 – วาใหญ่ อากาศอำนวย สกลนคร 47170

โทรศัพท์ : 042799289

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวาน้อย

-- advertisement --