-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว

รหัสโรงเรียน : 540520

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 พังโคน-บึงกาฬ นาแต้ คำตากล้า สกลนคร 47250

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว

-- advertisement --