-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม

รหัสโรงเรียน : 540527

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านหัวนาคำ – หนองบัวสิม คำตากล้า สกลนคร 47250

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองบัวสิม

-- advertisement --