-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง

รหัสโรงเรียน : 540516

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – นาแต้ คำตากล้า สกลนคร 47250

โทรศัพท์ : 042720110

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง

-- advertisement --