-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยแสง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยแสง

รหัสโรงเรียน : 540272

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 42 เดื่อเจริญ ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร 47120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยแสง

-- advertisement --