-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์

รหัสโรงเรียน : 540529

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : หมู่ 6 – หนองบัวสิม คำตากล้า สกลนคร 47250

โทรศัพท์ : 042793125

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์

-- advertisement --