-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่

รหัสโรงเรียน : 550121

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – วัดจันทร์ สทิงพระ สงขลา 90190

โทรศัพท์ : 074485323

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่

-- advertisement --