-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90

รหัสโรงเรียน : 550088

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 3 – ท่าบอน ระโนด สงขลา 90140

โทรศัพท์ : 0862956900

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90

-- advertisement --