โลโก้โรงเรียนบ้านขี้นาก(ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านขี้นาก(ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล)

รหัสโรงเรียน : 550116

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – บ้านใหม่ ระโนด สงขลา 90140

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านขี้นาก(ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล)