-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านต้นปริง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านต้นปริง

รหัสโรงเรียน : 550398

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 89/1 – คลองหรัง นาหม่อม สงขลา 90310

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านต้นปริง

-- advertisement --