โลโก้โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่

รหัสโรงเรียน : 550109

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – แดนสงวน ระโนด สงขลา 90140

โทรศัพท์ : 08-9597-1945

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่ใหญ่