โลโก้โรงเรียนบ้านแหลมหาด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแหลมหาด

รหัสโรงเรียน : 550384

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่6 – เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา 90270

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแหลมหาด