-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดกาหรํา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดกาหรํา

รหัสโรงเรียน : 550386

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โรง กระแสสินธุ์ สงขลา 90270

โทรศัพท์ : 074399480

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดกาหรํา

-- advertisement --