-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดคลองเป็ด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดคลองเป็ด

รหัสโรงเรียน : 550114

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ท่าบอน ระโนด สงขลา 90140

โทรศัพท์ : 074300164

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดคลองเป็ด

-- advertisement --