-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดท้ายยอ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดท้ายยอ

รหัสโรงเรียน : 550017

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1/10 – เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา 90100

โทรศัพท์ : 074450568

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดท้ายยอ

-- advertisement --