-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์

รหัสโรงเรียน : 550443

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – หัวเขา สิงหนคร สงขลา 90280

โทรศัพท์ : 074331715

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบ่อทรัพย์

-- advertisement --