โลโก้โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม

รหัสโรงเรียน : 550464

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านบ่อทราย – ปากรอ สิงหนคร สงขลา 90330

โทรศัพท์ : 074-300254

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม