-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดป่าขวาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดป่าขวาง

รหัสโรงเรียน : 550458

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 9 สงขลา-ระโนด รำแดง สิงหนคร สงขลา 90330

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดป่าขวาง

-- advertisement --