โลโก้โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง

รหัสโรงเรียน : 550115

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ท่าบอน ระโนด สงขลา 90140

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง