-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดสามกอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสามกอง

รหัสโรงเรียน : 550009

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา สงขลา-นาทวี เกาะแต้ว เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074467324

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสามกอง

-- advertisement --