-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38)

รหัสโรงเรียน : 550080

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : โรงเรียนวัดหัวป่า – บ้านขาว ระโนด สงขลา 90140

โทรศัพท์ : 0901804236

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38)

-- advertisement --