-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดห้วยลาด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดห้วยลาด

รหัสโรงเรียน : 550120

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านห้วยลาด – ท่าหิน สทิงพระ สงขลา 90190

โทรศัพท์ : 074590565

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดห้วยลาด

-- advertisement --