-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดอ่าวบัว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดอ่าวบัว

รหัสโรงเรียน : 550383

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา 90270

โทรศัพท์ : 074-587066

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดอ่าวบัว

-- advertisement --