-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเจดีย์งาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเจดีย์งาม

รหัสโรงเรียน : 550103

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 580 สงขลา-นครศรีธรรมราช บ่อตรุ ระโนด สงขลา 90140

โทรศัพท์ : 074589259

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเจดีย์งาม

-- advertisement --