โลโก้โรงเรียนวัดเถรแก้ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเถรแก้ว

รหัสโรงเรียน : 550096

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 68 หมู่ 1 – ระวะ ระโนด สงขลา 90140

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเถรแก้ว