-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเนินพิจิตร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเนินพิจิตร

รหัสโรงเรียน : 550391

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 – พิจิตร นาหม่อม สงขลา 90310

โทรศัพท์ : 074593692

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเนินพิจิตร

-- advertisement --