-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเลียบ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเลียบ

รหัสโรงเรียน : 550449

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – หาดแก้ว-ม่วงงาม ชิงโค สิงหนคร สงขลา 90280

โทรศัพท์ : 074483219

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเลียบ

-- advertisement --