-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดแม่เปียะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดแม่เปียะ

รหัสโรงเรียน : 550396

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม รพช.บ้านใหม่-คูนาย คลองหรัง นาหม่อม สงขลา 90310

โทรศัพท์ : 074383755

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดแม่เปียะ

-- advertisement --