โลโก้โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ

รหัสโรงเรียน : 550382

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านแหลมบ่อท่อ – เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา 90270

โทรศัพท์ : 074-587049

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ