-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโตนดด้วน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโตนดด้วน

รหัสโรงเรียน : 550380

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 119 – กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ สงขลา 90270

โทรศัพท์ : 074399071

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโตนดด้วน

-- advertisement --