-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโพธาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโพธาราม

รหัสโรงเรียน : 550397

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งโพธิ์-บ้านลานไทร ทุ่งขมิ้น นาหม่อม สงขลา 90310

โทรศัพท์ : 074385042

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโพธาราม

-- advertisement --