-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดใหญ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดใหญ่

รหัสโรงเรียน : 550097

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 156 – ระวะ ระโนด สงขลา 90140

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดใหญ่

-- advertisement --