-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลสงขลา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลสงขลา

รหัสโรงเรียน : 550012

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 36 รามวิถี บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-311677

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลสงขลา

-- advertisement --