โลโก้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน)

รหัสโรงเรียน : 550095

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – พังยาง ระโนด สงขลา 90140

โทรศัพท์ : 074454575

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน)