-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองช้าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองช้าง

รหัสโรงเรียน : 550420

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บางเหรียง ควนเนียง สงขลา 90220

โทรศัพท์ : 0869622097

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองช้าง

-- advertisement --