-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองต่อ (ทวีรัตน์อุปถัมภ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองต่อ (ทวีรัตน์อุปถัมภ์)

รหัสโรงเรียน : 550179

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 90180

โทรศัพท์ : 074-984700

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองต่อ (ทวีรัตน์อุปถัมภ์)

-- advertisement --