-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง

รหัสโรงเรียน : 550474

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 78/1 พระราชดำริ คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 90230

โทรศัพท์ : 074473029

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง

-- advertisement --