-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน

รหัสโรงเรียน : 550170

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านคลองเขาล้อน – เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 90180

โทรศัพท์ : 074894702

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน

-- advertisement --