-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านควนเนียง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านควนเนียง

รหัสโรงเรียน : 550401

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 701 ประชาบาล รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 90220

โทรศัพท์ : 074386446

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านควนเนียง

-- advertisement --