-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านควนโส

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านควนโส

รหัสโรงเรียน : 550407

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ควนโส ควนเนียง สงขลา 90220

โทรศัพท์ : 074510053

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านควนโส

-- advertisement --