-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดินลาน(เรียงอุทิศ)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดินลาน(เรียงอุทิศ)

รหัสโรงเรียน : 550434

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 199 – ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 074314719

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดินลาน(เรียงอุทิศ)

-- advertisement --