-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านต้นส้าน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านต้นส้าน

รหัสโรงเรียน : 550476

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 90115

โทรศัพท์ : 074501038

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านต้นส้าน

-- advertisement --