-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งตําเสา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งตําเสา

รหัสโรงเรียน : 550070

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 074300207

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งตําเสา

-- advertisement --