-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบางแฟบ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบางแฟบ

รหัสโรงเรียน : 550059

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 บางแฟบพัฒนา ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 074360384

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบางแฟบ

-- advertisement --