-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปลักคล้า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปลักคล้า

รหัสโรงเรียน : 550480

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 90230

โทรศัพท์ : 074242224

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปลักคล้า

-- advertisement --