-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านม่วง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านม่วง

รหัสโรงเรียน : 550152

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 90180

โทรศัพท์ : 0625946323

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านม่วง

-- advertisement --