-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์

รหัสโรงเรียน : 550473

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 0 0 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 90230

โทรศัพท์ : 074501076

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์

-- advertisement --