-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหาร

รหัสโรงเรียน : 550437

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านหาร หาดใหญ่ – บางหยี บ้านหาร บางกล่ำ สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 074384145

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหาร

-- advertisement --