-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยลึก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยลึก

รหัสโรงเรียน : 550408

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ห้วยลึก ควนเนียง สงขลา 90220

โทรศัพท์ : 074510324

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยลึก

-- advertisement --