-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเขาพระ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเขาพระ

รหัสโรงเรียน : 550168

เขตการศึกษา : สพป.สงขลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – ยนตรการกำธร เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 90180

โทรศัพท์ : 074585841

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขาพระ

-- advertisement --